Polityka prywatności

Spis treści

 1. Informacja o gromadzeniu danych osobowych oraz dane kontaktowe Administratora danych
 2. Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
 3. Pliki cookies
 4. Kontakt
 5. Przetwarzanie danych podczas zakładania konta klienta oraz w celu realizacji umowy
 6. Wykorzystanie danych klientów do marketingu bezpośredniego
 7. Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia
 8. Marketing internetowy
 9. Usługi analityki internetowej
 10. Narzędzia i pozostałe kwestie
 11. Prawa osoby, której dane dotyczą
 12. Okres przechowywania danych osobowych

1. Informacja o gromadzeniu danych osobowych oraz dane kontaktowe Administratora danych

1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować.

1.2 Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest wosatec sp. z o.o., ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław, e-mail: rodo@wosatec.pl. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.3 Jako administrator danych wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mailowo: rodo@wosatec.pl.

1.4 Ta strona internetowa wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora danych) szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po przedrostku "https://" oraz symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.


2. Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeżeli nie dokonują Państwo rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, gromadzimy tylko te dane, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer (tzw. „pliki dziennika serwera”). W związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które ze względów technicznych są niezbędne do wyświetlenia strony internetowej:

 • odwiedzana strona internetowa,
 • data i godzina dostępu,
 • ilość przesłanych danych w bajtach,
 • źródło//link, z którego Państwo trafili na naszą stronę,
 • używana przeglądarka,
 • używany system operacyjny,
 • używany adres IP (jeśli dotyczy: w formie zanonimizowanej).

Przetwarzanie danych odbywa się, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z poprawą stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania plików dziennika serwera w przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na nielegalne wykorzystanie tych danych.


3. Pliki cookies

W celu ułatwienia użytkownikowi obsługi naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z jej poszczególnych funkcji używamy plików cookies (tzw. ciasteczek). Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookies). Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookies). Jeżeli pliki cookies są włączone, to zbierają i przetwarzają one niektóre informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz wartości adresu IP. Trwałe pliki cookies są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Czas przechowywania poszczególnych plików cookies można znaleźć w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej.

W niektórych przypadkach pliki cookies są wykorzystywane w celu uproszczenia procesu składania zamówień poprzez zapisanie ustawień (np. zapamiętanie zawartości wirtualnego koszyka na potrzeby późniejszej wizyty na stronie internetowej). Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych z wykorzystaniem plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeżeli dane są przetwarzane w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z potrzebą zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności strony internetowej i takiego jej zaprojektowania, aby zapewnić użytkownikom wygodę w korzystaniu z naszej strony internetowej).

Zwracamy uwagę, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookies i mogli indywidualnie decydować, czy je zaakceptować lub odrzucić we wszystkich lub określonych sytuacjach. Poszczególne przeglądarki w różny sposób zarządzają ustawieniami plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies znajdują się w menu pomocy każdej przeglądarki. Można je znaleźć, w odniesieniu do poszczególnych przeglądarek, pod następującymi linkami:

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en 

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies 

Należy pamiętać, że jeśli nie zezwolą Państwo na zapisywanie plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.


4. Kontakt

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas nawiązywania przez Państwa kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Rodzaj i zakres danych gromadzonych przez nas za pośrednictwem formularza kontaktowego wynika z danego formularza. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu skontaktowania się z Państwem, oraz w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych w powyższym zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). Jeżeli kontaktują się Państwo z nami w celu zawarcia umowy, wówczas dane przetwarzane są dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Udostępnione dane są usuwane po przetworzeniu zapytania, jeżeli z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona, i pod warunkiem, że nie ciąży na nas obowiązek dalszego przechowywania tych danych na podstawie przepisów prawa.


Przetwarzanie danych podczas zakładania konta klienta oraz w celu realizacji umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dane osobowe będą ponadto gromadzone i przetwarzane, jeśli zostały nam przekazane przez Państwa w celu wykonania umowy lub przy zakładaniu konta klienta. Rodzaj i zakres gromadzonych danych wynika z odpowiednich formularzy, do których wprowadzili Państwo swoje dane. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdym czasie i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na nasz wskazany powyżej adres. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy. Po zrealizowaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta Państwa dane zostaną zablokowane z uwzględnieniem okresów przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i odpowiednich przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a następnie usunięte po upływie tych okresów, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych lub też zastrzegliśmy sobie prawo do dalszego przetwarzania Państwa danych w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


6. Wykorzystanie danych klientów do marketingu bezpośredniego

6.1 Subskrypcja newslettera
Jeżeli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, będziemy regularnie przesyłać Państwu informacje o naszych ofertach. Do wysyłki newslettera wymagane jest podanie przez Państwa jedynie adresu e-mail. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i może zostać wykorzystane do osobistego kontaktu z Państwem. Przy wysyłce newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że będziemy wysyłać Państwu newsletter za pośrednictwem e-maila tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzą Państwo, że zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Po zapisaniu się do newlettera wyślemy do Państwa e-mail weryfikacyjny z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.

Poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli rejestrują się Państwo w celu otrzymywania newslettera, zapisujemy Państwa adres IP podany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji, aby być w stanie później ustalić ewentualne nieprawidłowe użycie Państwa adresu e-mail. Dane zgromadzone przez nas podczas rejestracji do newslettera są przetwarzane wyłącznie do celów marketingowych z wykorzystaniem newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera, korzystając z linku podanego w tym celu w newsletterze lub wysyłając do nas wiadomość. Po rezygnacji z subskrypcji Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy subskrybentów newslettera, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze przetwarzanie Państwa danych lub też zastrzegliśmy sobie prawo do dalszego przetwarzania Państwa danych w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy, o czym Państwa niniejszym informujemy.

6.2 Wysyłanie ofert handlowych pocztą
Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie spersonalizowanego marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz - o ile otrzymaliśmy od Państwa te dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego - Państwa tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia i danych dotyczących zawodu, branży lub firmy, i wykorzystania ich do przesyłania Państwu drogą pocztową interesujących ofert oraz informacji o naszych produktach.
W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w powyższym celu, wysyłając do nas wiadomość.


7. Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

7.1 W celu realizacji Państwa zamówień współpracujemy z wymienionymi poniżej usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych z Państwem umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami. Zgromadzone przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach umowy, o ile jest to niezbędne do dostarczenia towaru. Państwa dane dotyczące płatności przekazujemy dostawcom usług płatniczych, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Szczegółowe informacje na temat dostawców usług płatniczych znajdują się poniżej. Podstawą prawną przekazania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

7.2 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych

- PayU
Jeśli dokonują Państwo płatności za pośrednictwem PayU, Państwa dane będą przekazywane dostawcy usług płatniczych - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, „PayU”). Państwa dane są przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zrealizowania usługi płatniczej. Więcej informacji na temat polityki prywatności PayU można znaleźć pod następującym adresem internetowym https://poland.payu.com/. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych przez PayU w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do PayU, z tym że PayU może nadal być uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile jest to niezbędne do realizacji usługi płatniczej.


8. Marketing internetowy

8.1 Google AdSense
Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, narzędzia dostarczanego przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google AdSense wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Ponadto Google AdSense wykorzystuje również znaczniki nawigacyjne (ang. web beacons), czyli przezroczyste grafiki, za pomocą których można rejestrować, gromadzić i oceniać proste działania, takie jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies i/lub znaczniki nawigacyjne (w tym Państwa adres IP), dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, są zwykle przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Może to również prowadzić do transmisji danych na serwery Google LLC. w USA.

Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do oceny Państwa zachowań w odniesieniu do korzystania z reklam AdSense. Google nie łączy Państwa adresu IP, przekazywanego przez Państwa przeglądarkę w ramach Google AdSense, z innymi dotyczącymi Państwa danymi. Informacje zebrane przez Google mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa i/lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu kierowania do użytkownika reklam zewnętrznych reklamodawców, których reklamy są wyświetlane na tej stronie internetowej na podstawie przeanalizowanego zachowania użytkownika. Przetwarzanie to służy również naszemu interesowi finansowemu, polegającemu na wykorzystaniu potencjału ekonomicznego naszej strony internetowej poprzez odpłatne wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych osób trzecich.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod następującym adresem internetowym:https://www.google.pl/policies/privacy/

Mogą Państwo trwale wyłączyć pliki cookies dla preferencji reklamowych w ustawieniach przeglądarki, uniemożliwiając ich obsługę, lub mogą Państwo pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads /plugin.pl

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony internetowej mogą być niedostępne lub mogą być dostępne w ograniczonym zakresie, jeśli użytkownik wyłączył stosowanie plików cookies.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, przetwarzamy Państwa dane w opisanym powyżej zakresie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę. Aby cofnąć zgodę, należy skorzystać z opisanego poniżej prawa do cofnięcia zgody  

8.2 Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji GoogleAds
Ta strona internetowa korzysta z "Google Ads", tj. narzędzia dostarczanego przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St. Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). W ramach Google Ads korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Korzystamy z narzędzia GoogleAds, aby za pomocą działań reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych z kampanii reklamowych możemy ustalić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. W ten sposób dążymy do tego, aby wyświetlać Państwu reklamy, które będą dla Państwa interesujące, uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz uzyskać rzetelne informacje na temat kosztów reklamy. Plik cookie zostaje uruchomiony w celu śledzenia konwersji w momencie, gdy klikną Państwo w reklamę wyświetloną przez Google. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookies tracą swoją ważność z reguły po upływie 30 dni i nie służą do Państwa identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza poszczególne podstrony tej strony internetowej, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, możemy wraz z Google ustalić, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient GoogleAds otrzymuje inny plik cookie. Plików cookies nie można śledzić przez strony internetowe klientów Google Ads. Informacje uzyskane dzięki plikowi cookie dotyczącego konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów GoogleAds, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo zablokować tę funkcję. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Korzystamy z Google Ads w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie spersonalizowanego marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W związku z korzystaniem przez nas z z Google Ads dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. do USA.

Więcej informacji na polityki prywatności stosowanej przez Google można znaleźć pod następującym adresem internetowym:https://www.google.pl/policies/privacy/

Możesz trwale sprzeciwić się generowaniu plików cookies do śledzenia konwersji Google Ads, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki Google dostępną pod następującym linkiem:https://www.google.com/settings/ads/plugin

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy korzystanie z plików cookie zostało wyłączone, niektóre funkcje tej strony mogą być niedostępne lub mogą być dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, przetwarzamy Państwa dane w opisanym powyżej zakresie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę. Aby cofnąć zgodę, należy dezaktywować śledzenie konwersji za pomocą narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookies dostępnego na naszej stronie internetowej lub, jeżeli przetwarzamy Pańsywa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnonego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zgłosić sprzeciw.


9. Usługi analityki internetowej

- Matomo (ehemals Piwik)
Na naszej stronie internetowej stosujemy oprogramowanie analityki internetowej Matomo (www.matomo.org), narzędzia dostarczanego przez InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia ("Matomo"). Podstawą przetwarzania danych z wykorzystaniem ww. oprogramowania jest nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie analizy statystycznej zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W tych samych celach na podstawie zebranych danych mogą być tworzone i oceniane spseudonimizowane profile użytkowników. Do tego mogą być stosowane pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookies umożliwiają m.in. rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Dane zbierane za pomocą technologii Matomo (w tym spseudonimizowany adres IP użytkownika) są przetwarzane na naszych serwerach. Informacje generowane przez pliki cookies w profilu spseudonimizowanego użytkownika nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie są łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i ewaluację danych z Państwa wizyty na naszej stronie, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się jednym kliknięciem myszy ich przechowywaniu i korzystaniu z nich. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostanie zapisany tzw. plik cookie opt-out, w wyniku czego Matomo nie będzie gromadzić żadnych danych sesyjnych. Należy pamiętać, że w przypadku całkowitego usunięcia plików cookies plik cookie opt-out zostanie również usunięty i być może trzeba będzie go ponownie aktywować. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, przetwarzamy Państwa dane w opisanym powyżej zakresie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę. Aby cofnąć zgodę, należy skorzystać z opisanego poniżej prawa do cofnięcia zgody.


10. Narzędzia i pozostałe kwestie

10.1 arzędzie do wyrażania zgody na pliki cookies
Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookies w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na pliki cookies i aplikacje oparte na plikach cookies wymagające zgody.

Poprzez zintegrowanie odpowiedniego kodu JavaScript po wejściu na stronę przez użytkownika wyskakuje okienko, w którym użytkownik może wyrazić zgodę na określone pliki cookies i/lub aplikacje oparte na plikach cookies. Narzędzie blokuje domyślne zaznaczenie plików cookies wymagających wyraźnej zgody użytkownika, konieczne jest aktywne udzielenie zgody przez użytkownika. Dzięki temu pliki cookies wymagające zgody są zapisywane na urządzeniu końcowym danego użytkownika tylko wtedy, gdy wyraził on na to zgodę.

Aby narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookies mogło jednoznacznie przyporządkować odsłony do poszczególnych użytkowników oraz indywidualnie rejestrować i zapisywać ustawienia zgody dokonane przez użytkownika przy wywołaniu naszej strony internetowej, narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookies zapisuje plik cookie, który jest automatycznie usuwany po 365 dniach.

Aby narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookies mogło jednoznacznie przyporządkować odsłony do poszczególnych użytkowników oraz indywidualnie rejestrować i zapisywać ustawienia zgody dokonane przez użytkownika przy wywołaniu naszej strony internetowej, narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookies zapisuje plik cookie, który jest automatycznie usuwany po 365 dniach.

Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zgodnym z prawem, dostosowanym do użytkownika i łatwym w obsłudze zarządzaniu zgodą na pliki cookies, a tym samym na zgodnym z prawem tworzeniu naszej strony internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym zakresie jest ponadto art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jako administrator danych podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia zainstalowania i przechowywania plików cookies, które nie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej, od odpowiedniej zgody użytkownika. 

10.2 Aplikowanie na oferty pracy drogą mailową
Na naszej stronie internetowej w osobnej zakładce zamieszczamy aktualne oferty pracy, na które zainteresowane osoby mogą aplikować drogą mailową na podany adres kontaktowy.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym kandydaci muszą przekazać nam w zgłoszeniu wszystkie dane osobowe niezbędne do dokonania oceny przydatności kandydata na oferowane stanowisko pracy.

Wymagane informacje obejmują dane osobowe określone w art. 22(1) k.p., m.in. imię (imiona) i nazwisko, oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata, a także informacje dotyczące kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku w zależności od wykonywanej pracy.

W razie potrzeby mogą być również wymagane informacje dotyczące stanu zdrowia, które zgodnie z prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych muszą być szczególnie brane pod uwagę ze względu na ochronę socjalną osoby ubiegającej się o pracę.

Informacje o danych, jakie musi zawierać aplikacja w poszczególnych przypadkach, aby mogła zostać rozpatrzona, oraz o formie, w jakiej dane te mają zostać przesłane pocztą elektroniczną, znajdują się w danym ogłoszeniu o pracę.

Po otrzymaniu aplikacji przesłanej na wskazany adres kontaktowy e-mail dane kandydata będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia aplikacji. W przypadku pytań powstałych w trakcie przetwarzania danych korzystamy według naszego uznania z adresu e-mail podanego przez kandydata w aplikacji lub ze wskazanego numeru telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym zakresie, w tym kontaktowania się z kandydatem, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 22(1) k.p., co wynika z konieczności podjęcia określonych działań na żądanie kandydata przed ewentualnym zawarciem umowy.

Jeżeli w ramach procesu aplikacyjnego od kandydatów wymagane są szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności), przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 RODO, tak abyśmy mogli wypełniać obowiązki i wykonywać uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Jeżeli w toku opisanego powyżej procesu rekrutacyjnego kandydat nie zostanie wybrany lub wycofa swoją aplikację przed zakończeniem rekrutacji, jego dane przekazane pocztą elektroniczną, jak również cała korespondencja elektroniczna, w tym pierwotny e-mail aplikacyjny, zostaną usunięte najpóźniej po upływie 6 miesięcy od powiadomienia. Okres ten został ustalony na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyrażającego się w potrzebie zachowania możliwości udzielenia odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania dotyczące aplikacji i, w razie konieczności, zachowania możliwości wypełnienia naszych obowiązków w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji podane dane będą dalej przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 22(1) k.p. w ramach stosunku pracy.


11. Prawa osoby, której dane dotyczą 

11.1 Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają osobom, których dane dotyczą, następujące prawa:

-prawo dostępu do informacji, określone w art. 15 RODO - osoby, których dane dotyczą, uprawnione są w szczególności do uzyskania informacji o przetwarzaniu ich danych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania lub kryteriach ustalania okresu przechowywania, istnieniu prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle pochodzenia danych, jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, informacji dot. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, jak prawo do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

-prawo do sprostowania danych, określone w art. 16 RODO - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, jak również ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

-prawo do usunięcia danych, określone w art. 17 RODO - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli spełnione są przesłanki z art. 17 RODO; prawo do usunięcia danych zostaje wyłączone, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-prawo do ograniczenia przetwarzania, określone w art. 18 RODO – osoba, której dotyczą dane, i która kwestionuje prawidłowość danych osobowych, ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania do czasu sprawdzenia prawidłowości danych przez administratora, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania lub jeżeli dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń po tym, gdy przestały być potrzebne administratorowi do celów przetwarzania, lub też, jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

-prawo do informacji, wynikające z art. 19 RODO - jeśli osoba, której dane dotyczą, zażądała od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator zobowiązany jest poinformować o dokonanym sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawnił te dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku; osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo do informacji o tych odbiorcach;

-prawo do przenoszenia danych, wynikające z art. 20 RODO - osoba, której dotyczą dane, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

-prawo do cofnięcia zgody udzielonej zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO - osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w przypadku cofnięcia zgody niezwłocznie usuniemy dane, co do których cofnięto zgodę, chyba że dalsze przetwarzanie może opierać się na innej podstawie prawnej niż zgoda osoby, której dotyczą dane;

-prawo do wniesienia skargi zgodnie z art. 77 RODO: niezależnie od innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.2 Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. W takiej sytuacji nie będziemy mogli dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, których dotyczy sprzeciw, chyba że dalsze przetwarzanie jest dopuszczalne ze względu na istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego.


12. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest określany na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania i - w stosownych przypadkach - dodatkowo z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania (np. okresów przechowywania danych wynikających z prawa podatkowego).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, pozyskane w ten sposób dane są przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach stosunków umownych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dane te będą zwykle przechowywane do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji umowy lub zawarcia umowy, i/lub nie będziemy mieli prawnie uzasadnionego interesu w dalszym ich przechowywaniu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dane te są przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, skorzysta z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dane takie są przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, skorzysta z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

O ile z pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności, dotyczących szczególnych przypadków przetwarzania danych, nie wynika inaczej, przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.