Drabiny & Podesty

21,90 zł*

Na użytkownika / na miesiąc

Ceny bez VAT

Darmowa wysyłka

  • Minimalny okres obowiązywania umowy: 12 Miesiące
  • Okres anulowania: 3 Miesiące
  • Automatyczne odnowienie: 12 Miesiące
Numer produktu: 52035
Informacje dot. produktu "Drabiny & Podesty"

Przeprowadzanie okresowej kontroli drabin i stopni zgodnie z obowiązującymi normami PN EN 131

Nasza licencja kontrolna dla drabin i podestów oferuje prostą i efektywną metodę przeprowadzania wymaganych prawem kontroli urządzeń dostępowych. Każda licencja przeznaczona jest dla pojedynczego użytkownika i posiada minimalny okres ważności wynoszący 12 miesięcy. Umożliwia ona regularne kontrole drabin i podestów zgodnie z wymogami PN EN 131.

Licencja zapewnia dostęp do szczegółowych podkategorii, umożliwiając dokładne monitorowanie i zarządzanie stanem drabin i podestów zgodnie z obowiązującymi standardami. Zintegrowane z aplikacją internetową katalogi produktów z predefiniowanymi artykułami od producentów ułatwiają konfigurację sprzętu, przypisywanie odpowiednich rozwiązań dostępu oraz efektywne zamawianie części zamiennych.

Zakres tematyczny licencji na kontrolę: