Impressum

Kontakt

 wosatec Sp. z o.o.
Ul. Sucha 3​
 50-086 Wrocław​
Polska
 Tel.: +48 71 700 03 19
 E-Mail: info@wosatec.pl

Pozostałe dane:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Sądowy

KRS: 0000983010
NIP: 8992931420
REGON: 522571833

Prezes Zarządu: Thomas Gottweis

Zawiadomienie

Platforma Komisji UE do internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/odr Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.