Drabiny pionowe

29,90 zł*

Na użytkownika / na miesiąc

Ceny bez VAT

Darmowa wysyłka

  • Minimalny okres obowiązywania umowy: 12 Miesiące
  • Okres anulowania: 3 Miesiące
  • Automatyczne odnowienie: 12 Miesiące
Numer produktu: 52059
Informacje dot. produktu "Drabiny pionowe"

Nasza specjalistyczna licencja dla drabin pionowych stanowi podstawę do prowadzenia efektywnych i zgodnych z normami kontroli bezpieczeństwa dotyczących drabin pionowych oraz systemów z nimi związanych. Oferowana na zasadzie jednego użytkownika na licencję, z minimalnym okresem jej ważności określonym na 12 miesięcy, umożliwia ona systematyczne przeprowadzanie kontroli zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14122 - 4

Dostęp do specjalnych podkategorii, umożliwia precyzyjne i ukierunkowane zarządzanie kontrolami bezpieczeństwa. To ułatwia utrzymanie przejrzystości i zgodności z przepisami bezpieczeństwa, ułatwiając zarządzanie w Twojej organizacji.

Zawartość tematyczna licencji na kontrolę